Metropolitan Area Amateur Nampa Big Capture!2 Downtown Hen (Asakusa, Kameari, Shibamata, Ueno, Kitasenju, Koiwa, Kasai)